Affiliate – Tiếp thị liên kết

Bizday.net là partner của các Affiliate Network như Accesstrade, Adflex,… đây là các tiếp thị liên kết giúp cho Bizday.net có doanh thu bằng cách giới thiệu liên kết từ các đối tác là bất kỳ website nào thuộc đối tác của những network này.

Bizday.net không tiếp thị bất cứ sản phẩm nào cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Lợi nhuận từ các liên kết này giúp trả chi phí sản xuất nội dung, bảo mật, hosting, domain,… của chúng tôi, đảm bảo rằng bizday.net luôn luôn là trang web miễn phí cho bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải ưu ái cho các sản phẩm của Accesstrade, Adflex hay bất kỳ ai khác.

Cách chúng tôi đánh giá sản phẩm đều dựa trên tiêu chuẩn khách quan và chân thực nhất. Mặc dù đội ngũ biên tập của chúng tôi chèn liên kết vào các trang nhưng cách đánh giá sản phẩm không dựa trên doanh thu của sản phẩm đó và cá nhân họ không được hưởng lợi từ việc đó.

Đội ngũ Bizday.net – Xin cảm ơn!